Filip Tomoń 8a - przewodniczący
Zuzia Czerwińska 8b - przewodn.
Kacper Kudlik 8a
 
Kamil Załęski 7a
Krystian Załęski 7a

 
Maja Cisoń 7b
 
Natalia Różycka 7b
Zofia Kościsz 5m

 
Jagoda Kołbon 5m
 
Julia Górska 5m
Julia Ogorzałek 5m

 
 
 
 Opiekun Rady Uczniowskiej: p. Damian Leśniak

 

Z pomocą Bożą dążymy do tego, aby nasi uczniowie i przyszli absolwenci naszej szkoły:

 • Akceptowali siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron.

 • Pracowali nad własnym rozwojem budując swój chrześcijański system wartości.

 • Byli wrażliwi na potrzeby i krzywdy innych.

 • Szanowali innych – ich odmienność i umieli się z nimi dzielić.

 • Potrafili zrozumieć i uszanować punkt widzenia innych.

 • Umieli wybaczać innym i przepraszać innych.

 • Byli wszechstronnie przygotowani, mieli szerokie zainteresowania, pasje poznawcze.

 • Potrafili samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji.

 • Byli sprawnie fizycznie, szanowali swoje zdrowie i umieli o nie dbać.

 • Byli wrażliwi i czuli radość obcowania z pięknem sztuki.

 • Umieli rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole z szacunkiem dla pracy.

 • Odnajdywali swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości.

 

Początek strony