1. Sztandar szkoły poświęcony i wręczony 16.05.2002 r.

Sztandar KSP     Sztandar KSP

2. Logo szkoły - zaprojektował w 1999 r. dyrektor szkoły Zbigniew Małek.    

logo KSP

3. Tarcza szkoły.

  Tarcza KSP 

 

4. Honorowa Ciupaga KSP.Honorowa Ciupaga KSPHonorowa Ciupaga KSP

Dotychczas „HONOROWĄ CIUPAGĘ KSP” otrzymali:

 

Ks. Prałat dr Stanisław Lisowski  – od 1956 roku wikariusz w parafii katedralnej, a od 1966 r. notariusz w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Od stycznia 1977r. proboszcz parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu i Prepozyt Kapituły Kolegiackiej. Współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz współzałożycielem Katolickiej Szkoły Podstawowej.

 

Ks. Arcybiskup dr Wiktor Skworc - sekretarz i kapelan biskupa katowickiego H. Bednorza. Od 13.12.1997 r. ordynariusz diecezji tarnowskiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego 6 stycznia 1998 r. w bazylice św. Piotra na Watykanie. W KEP przew. Komisji Misyjnej i delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. W dniu 29.10.2011 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą katowickim.

 

Ks. Arcybiskup prof. Stanisław Budzik - do 1990 r. dyrektor diecezjalnej Caritas, a od 1998 r. rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od 24.02.2004 r. biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. W 2004 r. został delegatem KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Od 2007 do 2011 r. sekretarz generalny KEP. Od 26.09.2011 r. arcybiskup metropolita lubelski po śmierci abpa Józefa Życińskiego.

 

Ks. Biskup dr Andrzej Jeż - ojciec duchowy w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie - wykładowca homiletyki. Od 2004 r. proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie, a od 2007 r. proboszcz parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu i kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Od 2009 r., biskup pomocniczy, a od 12.05.2012 r. ordynariusz diecezji tarnowskiej.

 

Ks. Arcybiskup dr Jan Piotrowski – misjonarz w Republice Konga i Peru, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, członek Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, od 2009 rokuproboszcz parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, od 2013 r. biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, a od 2014 r. Biskup Kielecki.

 

Śp. Ks. Prałat dr Waldemar Durda – Wikariusz w parafii w Wierzchosławicach, a następnie w Tarnowie w parafii NSPJ. Po śmierci ks. Prałata Stanisława Lisowskiego od 2000 r. proboszcz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej i kustosz bazyliki Św. Małgorzaty. Zmarł tragicznie 14.06.2007 r.

 

Śp. Ks. Prałat Zenon Rogoziewicz – wikariusz parafii św. Małgorzaty za czasów probostwa ks. Infułata Władysława Lesiaka, a od 1961 r. proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu. Dziekan Odznaczony Medalem im. Joanny Beretty Molli za obronę życia poczętego.

 

Ks. Prałat dr Jerzy Jurkiewicz – teolog, Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, wykładowca języka łacińskiego, greckiego oraz Historii Kościoła w tymże seminarium, wikariusz biskupi ds. zakonnych, a od 2014 roku proboszcz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu i Prepozyt Kapituły Kolegiackiej.

 

Ks. kanonik Roman Litwińczuk - pierwszy Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie wybrany w 2001 r. według nowych zasad. Kontynuował dzieło stworzone przez ks. Franciszka Blachnickiego - kierował na Kopiej Górce w Krościenku n/Dunajcem pracą Diakoni Stałej. Od 1.09.2007 r. ks. kanonik Roman Litwińczuk został proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.

 

Ks. Paweł Stabach – do 2003 r. dyrektor SKLO, które po utworzeniu Gimnazjum Katolickiego przekształciło się w Zespół Szkół Katolickich im. Bł. Piotra Jerzego Frassati. Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu. Od 2005 r. proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu, a od 17.06.2010 r., proboszcze parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie.

 

Ks. dr Paweł Kochaniewicz – od 2003 r. dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. Piotra Jerzego Frassati. Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu. Krajowy duszpasterz Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”. Humanista - fascynat teatru i sztuk plastycznych.Pomysłodawca i założyciel Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu.

 

Ks. Andrzej Mulka – Laureat „Orderu Uśmiechu”. Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Promyczek” oraz diecezjalnego zespołu dziecięcego „Promyczki Dobra”. Kanonik Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

 

Teresa Krzak - współzałożycielka SKLO, późniejszego Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu. Od samego początku skarbnik Zarządu tego stowarzyszenia. Inicjatorka utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu. Członek wielu stowarzyszeń katolickich w parafii Św. Małgorzaty. Radna Miasta Nowego Sącza 5 kadencji, dwukrotnie wiceprzewodnicząca Rady Miasta.

 

Jerzy Ślazyk - Dyrektor Miejskiego Zakładu Przedszkoli i Żłobków w okresie ich restrukturyzacji. Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego w Muszynie. Pełnomocnik wojewody nowosądeckiego ds. rodziny. Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu - od wielu lat wiceprzewodniczący zarządu.

 

Jan Bodziony – Budowlaniec. Przewodnik turystyczny, członek zarządu Oddziału PTTK „BESKID” w Nowym Sączu. Odznaczony przez Ministra Sportu i Turystyki Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”. Współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu. Od wielu lat sekretarz zarządu tego stowarzyszenia.

 

Dr Krzysztof Pawłowski – współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. W latach 1989-1993 Senator RP I i II kadencji. W latach 1997-2000 przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. W latach 1998-1999 członek Narodowej Rady Reformy Państwa. Jest twórcą i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

 

Leszek Zegzda – w latach 1990–2002 członek zarządu miasta Nowego Sącza, od 1993 r. trzy kadencje wiceprezydent miasta. Wieloletni radny i do 2006 r. wiceprzewodniczący sejmiku małopolskiego. Od 2007 r. wicemarszałek województwa małopolskiego. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Nowym Sączu. Od 2014 r. członek zarządu województwa małopolskiego.

 

Ppłk. Grzegorz Dobosz - wieloletni komendant WKU Nowy Sącz. Komendant Garnizonu i oficer prasowy Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Radny trzech kadencji - wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Kandydat PO do Senatu RP. Bardzo zaangażowany w akcje charytatywne. Od 2015 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Inwestycyjnych.

 

Józef Antoni Wiktor - wojewoda nowosądecki (1989–1992), prezydent Nowego Sącza (2002–2006), dyrektor banku BPH, radny miejski. Były nauczyciele w szkole w Tymbarku. Niestety nie dotrzymał publicznie złożonej obietnicy uczniom, rodzicom i nauczycielom dotyczącej poprawy bazy lokalowej szkoły. Członek Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota.

 

Halina Stachurska – przez półtora roku pierwszy dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu. Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Pawłowskiego w Piątkowej, współzałożycielka Zespołu Regionalnego „PIĄTKOWIOKI”.

 

Wojciech Golachowski – po odbyciu stażu zawodowego w Portugalii i Stanach Zjednoczonych Ameryki rozpoczął własną działalność gospodarczą. Utworzył wraz z małżonką Agatą prężnie rozwijającą się drukarnię „GOLDRUK”. W Katolickiej Szkole Podstawowej był pierwszym przewodniczącym Rady Rodziców - „Honorowy Przewodniczący” Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu.

 

Stanisława Orzeł - bliska współpracowniczka i uczestniczka dzieł tworzonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Posługuje w Diakoni Stałej w Centrum Ruchu Światło –Życie na Kopiej Górce w Krościenku n/Dunajcem. Członek Diakoni Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

Śp. Stanisław Orzeł - bliski współpracownik i uczestnik dzieł tworzonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - Jego osobisty kierowca. Aktywny w życiu gminy Krościenko, radny, kurator społeczny, zaangażowany w profilaktykę i poradnictwo rodzinne. Był kierownikiem ośrodka Fundacji Światło-Życie w Krościenku.

 

Dorota Seweryn – od 16 roku życia współpracowała z ks. Franciszkiem Blachnickim, uczestniczyła w dziełach przez niego tworzonych. Posługuje w Diakoni Stałej w Centrum Ruchu Światło –Życie na Kopiej Górce w Krościenku n/Dunajcem. Troszczy się o zachowanie dziedzictwa Sługi Bożego ks. Franciszka. Członek Diakoni Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

Zuzanna Podlewska - bliska współpracowniczka i uczestniczka dzieł tworzonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Posługiwała w Diakoni Stałej w Centrum Ruchu Światło –Życie na Kopiej Górce w Krościenku n/Dunajcem. Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego. Zaangażowana w Diakonię Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Instytut Niepokalanej Matki Kościoła..

 

Bożena Jawor - nauczycielka i wicedyrektor Technikum Budowlanego w Nowym Sączu, Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, wiceprezydent miasta i przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, współorganizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

 

Jerzy Wituszyński – właściciel firmy geodezyjnej, były szef zarządu PiS w Nowym Sączu, przez wiele kadencji radny, wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza.

 

Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty. Pełniła funkcję zastępcy burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej i dyrektora Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Wadowicach.

 

Jan Duda – Poseł na Sejm RP. Rolnik, opozycjonista i działacz NSZZ RI „Solidarność”. Prezes Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Wiceprzewodniczący rady powiatu nowosądeckiego. Członek Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu.

 

Elżbieta Dutka – Wicedyrektor Wydziału Analiz Budżetu Miasta Nowego Sącza, przewodnicząca komisji rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu. 

Jesteśmy na ZUMI

zumi.pl - ksp

Ruch ŚWIATŁO ŻYCIE

Rzetelna firma

Rzetelna firma

Początek strony