Maria Barteczko od 01.09.2012r. pełni funkcję wicedyrektora Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia - jedynej tego typu placówki w Nowym Sączu. W poprzednich latach (2009-2012) stanowisko to obejmowała pani mgr Renata Kurzeja, która obecnie jest dyrektorem czteroletniej Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu oraz nauczycielem fortepianu w KNOSM I st.

Maria Barteczko jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W roku 2007 jako stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukończyła z wynikiem celującym studia na wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu uzyskując tytuł magistra sztuki. 

W trakcie studiów pogłębiała wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach ogólnopolskich m.in. w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Gdańsku oraz międzynarodowych: Sztokholm, Trossingen szkoląc się pod okiem wybitnych autorytetów z dziedziny rytmiki jak prof. Madeleine Duret, czy prof. Barbara Gruberne- Bernacka. Jako studentka uczestniczyła w konkursach jak np. w ogólnopolskim konkursie "Śpiewaj mi mamo", czego owocem była publikacja piosenki jej autorstwa w czasopiśmie „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. 

W latach 2005-2010 studiowała również psychologię na Uniwersytecie Śląskim na specjalności: psychologia kliniczno- wychowawcza dzieci i młodzieży, studia dzienne. Pracę zawodową rozpoczęła już podczas studiów. Początkowo zdobywała doświadczenie prowadząc zajęcia z rytmiki w przedszkolu. W 2008 roku rozpoczęła pracę w charakterze nauczyciela rytmiki w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, a rok później także jako wykładowca na wydziałach Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Równolegle wzbogacała swoją wiedzę z zakresu psychologii podczas praktyk w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach oraz Miejskim Przedszkolu nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. W latach 2007-2009 pracowała w charakterze wykładowcy z psychologii w policealnej niepublicznej szkole Progres w Katowicach, prowadząc między innymi takie przedmioty jak: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia rodziny, psychologia kreowania wizerunku.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się głównie sztuka i psychologia, a szczególnie psychologia twórczości, dlatego w roku 2011 publikuje artykuł: „Dzieło otwarte – jego istota i cechy” w pracy zbiorowej pt. Oblicza twórczości wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Od września tego samego roku pracuje w KNOSM I st. w Nowym Sączu jako nauczycielka rytmiki, kształcenia słuchu oraz fortepianu ciesząc się sympatią uczniów i dobrą współpracą z rodzicami.

Początek strony