Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, o specjalności psychologia kliniczna. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, klasy fortepianu. 

Przez kilka lat pracowała w oddziałach klinicznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz równolegle w świetlicach środowiskowych z dziećmi i młodzieżą. Współpracowała z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo w ramach programu Świetlica – Dzieci – Praca prowadziła zajęcia grupowe w charakterze socjoterapeutycznym. 

Ukończyła 2 - letnie szkolenie Podstawy Psychoterapii realizowane w Zakładzie Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako część całościowego szkolenia atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczyła także w cyklicznych szkoleniach z zakresu: terapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Psychoterapii Rozwoju i Edukacji w Wieliczce oraz diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.Brała udział w ogólnopolskich konferencjach z zakresu psychoterapii. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe.

W KSP i KNOSM prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne uczniów, poradnictwo psychologiczne dla rodziców i nauczycieli oraz we współpracy z Panią Marią Barteczko (Wicedyrektor KNOSM)grupowe zajęcia dla dzieci Pracownia rozwoju społecznegooraz Grupę wsparcia dla młodzieży (klasy VII i VIII). Dodatkowo wykonuje akompaniament dla uczniów szkoły muzycznej. 

Początek strony