Nazwa innowacji pedagogicznej

W przyjaźni z przyrodą.

Rodzaj innowacji

Program wspierający działania szkoły w zakresie edukacji przyrodniczej

Autor innowacji

mgr Anna Górecka

Termin wprowadzenia innowacji

01.09.2007r.

Czas trwania innowacji

2 lata, do końca pierwszego etapu edukacji

Zakres innowacji

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy  IIa

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Fakultet plastyczny klasy I - III.

Rodzaj innowacji

Twórcza terapia. Inspirowanie twórcze w oddziaływaniu dydaktyczno-wychowawczym uczniów klas I-III

Autor innowacji

Małgorzata Gromala

Osoby współpracujące

Wychowawcy klas 1-III

Mgr Stanisław Szarek –nauczyciel plastyki

Termin wprowadzenia innowacji

1.09.2007.

Czas trwania innowacji

Wstępnie - 1 rok

Zakres innowacji

Chętni uczniowie klas od I-III

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez działania praktyczne–rysunek, malarstwo, rzeźba, happening.

Rodzaj innowacji

innowacja programowa

Autor innowacji

mgr Stanisław Szarek

Osoby współpracujące

mgr Małgorzata Gromala

Termin wprowadzenia innowacji

01-09-2007

Czas trwania innowacji

do zakończenia etapu edukacji

Zakres innowacji

uczniowie klas 4-6

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Kabaret szkolny.

Rodzaj innowacji

Innowacja pedagogiczna

Autor innowacji

Mgr Małgorzata Biel

Osoby współpracujące

Nauczyciel plastyki i nauczyciel muzyki

Termin wprowadzenia innowacji

1.09.2007r.

Czas trwania innowacji

Trzy lata

Zakres innowacji

Uczniowie klas IV - VI

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym. 

Rodzaj innowacji

Nowatorskie wykorzystanie programu informatyki do dodatkowych zajęć komputerowych w klasach I-III.

Autor innowacji

mgr Dorota Gwiżdż

Osoby współpracujące

Sławomir Janikowski nauczyciel informatyki.

Termin wprowadzenia innowacji

01.09.2007 r.

 

Czas trwania innowacji

Trzy lata pierwszego etapu edukacyjnego.

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie klas I–III.

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

                     Program Przeciwdziałania Agresji.

Rodzaj innowacji

 Nowatorskie wykorzystanie programu profilaktycznego.

Autor innowacji

 mgr Renata Halota, mgr Ewa Kulig

Osoby współpracujące

 mgr Ewa Czemierowska

Termin wprowadzenia innowacji

 01.09.2006 rok

Czas trwania innowacji

 2 lata

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie KSP

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Przygotowanie do uprawiania jeździectwa.

Rodzaj innowacji

Wykorzystanie koni w poprawie sprawności fizycznej wśród uczniów klas VI.

Autor innowacji

Grzegorz Semla

Termin wprowadzenia innowacji

01.09.2006r.

Czas trwania innowacji

Okres ostatniego etapu edukacyjnego w klasie VI.

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie klas VI.

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Nauka gry na pianinie, keyboardzie, gitarze i skrzypcach.

Rodzaj innowacji

Innowacja organizacyjna

Autor innowacji

mgr Paulina Ogrocka

Osoby współpracujące

mgr Renata Kurzeja, mgr Krzysztof Biel, mgr Paweł Nieć

Termin wprowadzenia innowacji

01-09-2007

Czas trwania innowacji

do zakończenia II etapu edukacji

Zakres innowacji

Innowacją objęci będą uczniowie klas I–VI, wykazujący predyspozycje do nauki gry na instrumencie

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Przygotowanie do uprawiania wspinaczki skałkowej na sztucznej ścianie.

Rodzaj innowacji

Nowatorskie wykorzystanie wspinaczki w poprawie sprawności fizycznej uczniów klas VI.

Autor innowacji

Łukasz Radziechowski

Osoby współpracujące

Nauczyciele wychowania fizycznego

Termin wprowadzenia innowacji

01.09.2006r.

Czas trwania innowacji

Okres ostatniego etapu edukacyjnego w klasie VI.

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie klas VI.

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Przygotowanie do uprawiania Squasha.

Rodzaj innowacji

Wykorzystanie squasha w poprawie sprawności fizycznej wśród uczniów klas VI.

Autor innowacji

Grzegorz Semla

Osoby współpracujące

Rafał Borkowski,nauczyciele wychowania fizycznego

Termin wprowadzenia innowacji

01.09.2006r.

Czas trwania innowacji

Okres ostatniego etapu edukacyjnego w klasie VI.

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie klas VI.

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Zajęcia teatralne w klasach IV-VI.

Rodzaj innowacji

Innowacja programowa

Autor innowacji

Mgr Anna Górecka mgr Dorota Gwiżdż

Osoby współpracujące

Mgr Irmina Michałowicz-Hajduk, mgr Beata Król,  mgr Małgorzata Biel

Termin wprowadzenia innowacji

01.09.2007 r. 

Czas trwania innowacji

Trzy lata drugiego etapu edukacyjnego.

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie klas IV-VI.

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Zajęcia teatralne w klasach I-III.

Rodzaj innowacji

Zajęcia teatralne jako jeden z elementów integralnego procesu nauczania i wychowania w młodszym wieku szkolnym.

Autor innowacji

mgr Elżbieta Guziec,

Osoby współpracujące

mgr Anna Górecka, mgr Marta Ogórek, mgr Elżbieta Gnutek, Małgorzata Mirek-Krauze

Termin wprowadzenia innowacji

1 IX 2007r.

Czas trwania innowacji

Trzy lata pierwszego etapu edukacyjnego.

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie klas I–III.

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

Nowatorskie wykorzystanie wspinaczki w poprawie sprawności fizycznej uczniów klas VI.

Rodzaj innowacji

Innowacja programowa

Autor innowacji

Zbigniew Małek

Osoby współpracujące

Łukasz Radziechowski, nauczyciele wychowania fizycznego instruktor wspinaczki 

Termin wprowadzenia innowacji

01.09.2007 r.

Czas trwania innowacji

Okres ostatniego etapu edukacyjnego w klasie VI począwszy od 01.09.2007

Zakres innowacji

Wszyscy uczniowie klas VI.

Początek strony