Uczniowie klas ósmych zakończyli naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu, a uczniowie klasy 6m zakończyli kształcenie muzyczne w sześcioletnim cyklu nauczania Katolickiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. Uroczyste pożegnanie absolwentów, połączone z wręczeniem końcowych świadectw i nagród, odbyło się w dniu 26.06.2020 r. w Auli Szkolnej z zachowaniem wszelkich wymogów i procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego. Podczas uroczystości odbył się krótki koncert uczniów szkoły muzycznej oraz zaprezentowany został film pt."Szkolnych Wspomnień Czar" przygotowany przez Pana mgr Szczepana Małka. Film przedstawia (jak w kalejdoskopie) historię absolwentów od ślubowania w klasie pierwszej do egzaminu w klasie ósmej.

Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom klas, a absolwentom życzymy pomyślnej rekrutacji do wymarzonej szkoły i sukcesów w nowym miejscu nauki w roku szkolnym 2020/2021.

Link do filmu "Szkolnych Wspomnień Czar" -  https://drive.google.com/file/d/1j7bAHlmQ4-8PgoGnA5QfDyVTPgD4CXAB/view?usp=sharing 

 

Początek strony